scratch5 logo

Pohyb – Motion

Skupina bloků ve složce Pohyb
Směr -poloha – souřadnice
Druhy pohybů
A nakonec něco navíc

Scratch 6 logo

Vzhled – Looks

Změnu vzhledu postav
Generování komiksových bublin
Změna kostýmu, nebo pozadí – animace
Efekty vzhledu