scratch10 logo

Vnímání

Vnímání – dotýkání se barev
Vnímání – práce se stavy myši
Vnímání – práce s časem
Vnímání – přemísťování postav

scratch12-logo

Kreslení perem

Příklady použití doplňku Pero
Jednoduchá algoritmizace s perem
Příklad použití pera v bludišti
Pero a jednoduchý editor kreslení