Editor Scratche – 2 (programovací rozhraní)

Asi nejvíce času na webovém editoru Scratche logicky strávíme v programovacím rozhraní. Na toto rozhraní se můžeme dostat více různými způsoby. Pokud klikneme na položku „Tvořit“ ocitneme se v programovacím rozhraní s tím, že se automaticky vytvoří nový, čistý soubor, který můžeme začít programovat.

Pokud chceme editovat již vytvořený soubor, musíme jej otevřít přímo ze svého uživatelského účtu (nabídka vlastních souborů je v menu osobního účtu pod položkou „Moje věci„. Každopádně ať tak, či tak, po aktivaci těchto voleb se dostaneme do prostředí programovacího rozhraní scratche.

Scratch – okno pro testy vytvářené hry

Součásti programovacího rozhraní

V červeně označené oblasti naleznete blok ve kterém můžete spouštět a testovat vytvářený program. Spouštění programu, jak je ve scratchi dobrým zvykem, se děje zelenou vlaječkou a ukončování spuštěného programu zase červeným puntíkem.

Scratch – souřadnicový systém

V samotném prostoru je možné určit polohu objektu přímo číselnou formou souřadnicemi ve formátu x,y. Poloha ve středu okna má souřadnice 0,0 (viz umístění kocoura). Směrem doprava a nahoru mají souřadnice kladnou indexaci (viz umístění kuřete). Směrem doleva a dolů je třeba souřadnice zapsat se záporným indexem. V literatuře jsem našel maximální hodnoty pro souřadnici x = 240 <> -240 a y 180 <> -180. Pokusy jsem zjistil, že tomu tak úplně není, do maximálních souřadnic se pravděpodobně ještě připočítává velikost objektu v osách x a y.

Scratch okno pro postavy – sprity – objekty

V dalším ohraničeném prostoru je možné přidávat a ubírat nové objekty a měnit jejich základní vlastnosti – visibilita, velikost (zde se zadává v procentech (5-540%), směr (natočení se zadává v stupních 0 – 90 – 180 – -90 – 0 – viz. následující grafika). Nastavit můžeme pochopitelně i souřadnice x, y, kterými budeme definovat polohu postavy v prostoru okna. Postav samozřejmě může být v menu více. Po zvolení konkrétní postavy můžeme každé měnit parametry samostatně.

Natočení objektu pomocí parametru směr
Scratch – část menu, kde je možné nastavovat Pozadí

V pravém dolním rohu pracovní plochy se nachází prostor věnovaný možnosti vkládání nového pozadí do hry. Pozadí se dále edituje v menu nástrojů, které nalezneme na levé straně.

Scratch – menu s nástroji a záložkami

V menu nástrojů můžeme nastavovat tři režimy – záložky. V záložce „Scénáře“ je možné editovat program přesunem bloků s příkazy na pracovní plochu nalézající se uprostřed celého menu (viz. grafika na konci). Jednotlivé programové bloky jsou rozděleny do skupin, které jsou i barevně odlišené. Jednotlivé skupiny postupně popíši a protože nejlépe je ukázat jejich fungování přímo na konkrétním programu, kde je použiji, tak jim budu věnovat samostatné kapitoly této rubriky.

Každopádně zde můžete najít příkazy rozdělené do skupin „Pohyb„, „Vzhled„, „Zvuk“, „Události„, „Ovládání“, „Vnímání“, „Operátory“, „Proměnné“ a „Moje Bloky“.

V záložce „Kostýmy“ je možné nastavovat jednotlivé kostýmy postavy, případně vytvářet nové, nebo upravovat stávající. Úpravy jsou možné v interním vektorovém editoru scratche.

Scratch – záložka grafického editoru

Třetí závěrečná záložka „Zvuky“ je věnovaná práci se zvukem. Scratch nabízí solidní archiv vlastních zvukových souborů, kterými můžete vylepšit své hry, ale je možné i importovat zvukové soubory externě (zde bych sázel na jistotu formátu .mp4, i když scratch zřejmě nemá problém ani s dalšími zvukovými formáty).

Vzhledem k tomu, že scratch, jako platforma velmi akcentuje kreativitu žáků, nabízí samozřejmě i možnost interního nahrávání zvukových souborů mikrofonem. Tato služba je jasně směrována na případnou ruchařskou aktivitu dětí a je myslím i ve výuce dobře využitelná při vysvětlování tohoto pojmu, případně pro nahrávání mluvených komentářů pro hry, či prezentace.

Pracovní prostor pro programování

Na závěr mého základního představení programovacího rozhraní scratche oznamuji že již bude konec úvodního povídání a pustíme se konečně do programování. Konkrétně si něco povíme o událostech a slibuji, že budete překvapeni co všechno se dá s událostmi naprogramovat.

1 komentář u „Editor Scratche – 2 (programovací rozhraní)

  1. Pingback: Editor Scratche – 1 (web) – ondranauci.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *