Ozobot a puzzle

Pokud pracujete s malými dětmi, které mají problém nakreslit čáru vhodnou pro ozobota, případně se chcete vyhnout rukám zašpiněným od fixek jsou tou pravou vychytávkou pro vás ozo puzzle vyráběné polskou firmou EduSense (web s nabídkou). Jedná se o dřevěné, snadno sestavitelné puzzle s potiskem ve tvaru různých ozokódů. Dílky jsou laserem vyřezávané, tudíž práci s nimi pravidelně doprovází lehoučký závan spáleného dřeva, což dodává práci s touto pomůckou zajímavý kolorit.

Základní sada puzzlí pro práci s ozoboty

V současné době dodává firma EduSense tři různé druhy sestav puzzlí, přičemž na českém trhu je nejčastěji k sehnání hlavně verze basic obsahující 96 základních kostiček puzzlí (stejný počet puzzlí obsahují i další sestavy). K sehnání jsou ještě rozšiřující sady, obsahující doplňkové dílky umožňující jízdu ozobota po jiných než černých čárách. Zajímavým počinem, který jsem bohužel dosud neměl to štěstí vyzkoušet je nejnovější sada 12 puzzlí umožňující práci s AR realitou (pro práci s těmito dílky je třeba na tablet, nebo chytrý mobil instalovat aplikaci výrobce umožňující AR kouzla).

Zajímavá by mohla být i nabízená literatura polské pedagožky Anny Świn s výukovými lekcemi. Ve dvou řadách zde nabízí publikace s metodikou určenou předškolákům i žáčkům ze základky (6 knih). Metodika zřetelně poukazuje na možné široké využití ozobota i ozo puzzlí v běžné pedagogické praxi. Z vlastní zkušenosti mohu dodat, že pro kreativního učitele není problémem samostatně vymýšlet zábavné výukové lekce na dané platformě.

Ozopuzzle – sada Basic

Jedna „basic“ sada podle mých zkušeností stačí na práci 2-4 dětí. Jsou určeny hlavně předškolákům, ale lze je překlopit při troše šikovnosti i pro děti prvního a druhého stupně ZŠ. Díky stavebnicovému systému celé sady není problém jí rozšiřovat a upravovat. My jsme si v Domečku s touto činností poměrně dost vyhráli, k velké radosti zejména předškoláčků.

Dílky jsou uloženy v šesti přihrádkách. Celá sada se dobře uklízí (pokud nemáte více sad a nadšené děti vám navzájem nepromísí dílky – lze řešit pravidlem „jeden stůl – jedna sada“). Na návodu naleznete na čtyř stránkách pár příkladů jak poskládat nějaké mapy. Poznamenávám, že celkem zbytečně, protože použití je celkem zjevné a i malé děti je intuitivně bezproblémově používají.

Obsah sady Basic

24 ks puzzle rovná trasa

14 ks puzzle univerzální zatáčka

12 ks křižovatka typu T

6 ks křižovatka typu klasické křížení

2 ks začátek trasy

4 ks zrychlení turbo

4 ks zpomalení slow

6ks zaboč doleva

6ks zaboč doprava

6 ks jeď rovně

4 ks konec tratě – otočka a jízda zpět

2 ks konec tratě typu game over

4 ks trik tornádo

4 ks zastav na 3s

Návod ke stažení

Návod pro basic sadu ke stažení

Zkušenosti s ozo puzzlemi s předškoláky

Předškoláci pracují s ozo puzzlemi

Puzzle jsem zkoušel na dvou velkých skupinkách 4-5 letých dětí z MŠ Abeceda z Chomutova. Děti byli předpřipraveny jednou návštěvou při které se seznámily s ozoboty a nakreslily si fixkou pár map. Byly tedy seznámeny s tím, že robůtek striktně chodí po čárách a řídí se kódy. S každou skupinkou jsem si hrál v pěti hodinových lekcích při kterých jsem s dětmi postupně zkoušel různé úkoly a pokoušel se přizpůsobovat práci s puzzlemi tak aby byla co nejefektivnější.

Propojení práce s ozoboty a ozo puzzlemi s dalšími tématy

Zejména pro předškoláky je vhodné spojovat práci s ozoboty s dalšími tématy. Vhodné jsou, díky charakteru pomůcky, zejména témata týkající se dopravy, transportu materiálu, nebo zboží, pravidla silničního provozu atp.. V našem případě jsme si povídali o tom jak funguje nádraží (řazení kolejí, jak fungují výhybky a jak se staví koleje). Po tomto povídání jsme si obdobu železničního systému stavili na stole s pomocí ozo puzzlí.

Pro děti byla práce s puzzle víceméně hra. V prvotním nadšení zhruba polovina spojovala dílky nahodile bez souvislostí. Karta se začala obracet, když byl na trasu umístěn ozobot, který díky špatně umístěným dílkům nebyl schopen dorazit tam, kam děti chtěly. Zejména pokud děti pracovaly ve skupinkách rychle se začali vyskytovat skupinoví „specialisté“, kteří chápali systém jakým puzzle fungovaly a snažili se ovlivnit skupinku tak, aby sestavená dráha byla funkční. V této fázi zpravidla stačilo dodávat dostatečně atraktivní nápady, nebo úkoly k tomu co dělat.

Častým problémem při práci s touto věkovou skupinou se ukázalo být příliš mnoho informací (mnoho druhů ozokódů) najednou. Zpracoval jsem proto nápovědné karty, které umožňují dávkovat dětem počet informací.

Nápovědné karty

Informace, které jsem dětem na kartičky uvedl jsou tři a všechny v obrázkové formě, aby si je děti mohly „přečíst“ i bez znalosti čtení. Pro paní učitelky jsem doplnil psané popisky. Děti na kartičce mohou nalézt barevný ozokód, který vede k požadované činnosti. Další informací je obrázek „dopravní“ značky, kterou umísťujeme na sestavenou trasu tam, kde by měly děti vložit dílek s odpovídajícím kódem. a konečně poslední informací je obrázek ozobota, který provádí zvolenou činnost.

Dopravní značky jsem vytvořil jako modely určené pro 3d tisk. V dnešní době již 3d tiskárny nejsou na základních školách tak zcela neznámou realitou. Dokonce se již vyskytují i ve vlastnictví řady soukromých kutilů. Na konci kapitoly tedy vložím stl. soubory popisovaných prvků ke stažení.

Dopravní značky pro ozoboty v akci úkolem je doplnit kód požadovaný na značce

K dopravním značkám lze připočítat i zábranu, která umí, pokud je položena přes čáru, zastavit ozobota typu EVO (nutné senzory pro vidění překážky).

Poznámka: Teprve po vytvoření všech značek (vycházel jsem ze základních ozokódů) jsem zjistil, že výrobce ozo puzzlí, zřejmě z kapacitních důvodů, zredukoval počty dílků s kódy pro změnu rychlostí. Na značkách, které jsem vytvořil je tudíž plné spektrum rychlostí, ale na puzzlích jsou rychlosti pouze tři. Čelím tomu nabídkou možnosti vytisknout a vytvořit si vlastní puzzle pomocí 3d tisku a polepu vytisklé puzzle.

Soubory ke stažení

Nápovědné ozokarty ke stažení

Zábrana

Zábrana

Dílek je určen k zastavení ozobota typu EVO. Na ozobota typu BIT nefunguje. Pokud má plnit zastavovací funkci nesmí být tištěn z černého filamentu (ten je pro ozoboty neviditelný). Součástí je i potisk, který dotvoří design.

Soubor ozo zábrany ke stažení

Soubor potisků na zábrany ke stažení

Dopravní značky

Všechny tvary značek – 3d modely

Plné spektrum tvarů značek vždy po jednom kusu. Trojúhelníkové značky jsem posléze nevyužil, daly by se případně využít jako výstražné značky přednosti v jízdě (ozobot by měl na 3s zastavit), nebo signalizace nebezpečí (ozobot by měl zpomalit v daném úseku). Potisk jsem pro tuto verzi nevytvořil.

Soubor značek ke stažení

Hromadné tisky kulatých a čtvercových značek vždy po osmi kusech

Tisky uzpůsobené pro hromadný tisk většího počtu značek. Z tohoto typu tisků je víceméně vytvořená celá kolekce. Součástí je pdf soubor s potisky. Potisky jsem přelepoval průhlednou izolepou, abych zamezil otěru tisku. Přilepit potisk k plastovému 3d tisku lze běžným disperzním lepidlem typu Herkules.

Soubor značek ke stažení

Soubor značek ke stažení

Potisky na značky ke stažení

Ozo puzzle

Tisky dílků puzzle

Puzzle jsem oskenoval na kopírce, scan digitalizoval a převedl do vektorů, které bylo možné upravovat v programu Inkskape. Ze svg. souborů bylo možné vytvořit 3d model puzzle. Výsledné modely byly použité k modelům staveb pro ozo puzzle tak, aby zapadaly do celkového systému sestavy. Model je samozřejmě možné dál upravovat pokud na uživatele sedne nějaký dobrý nápad.

Soubor s 1ks puzzle ke stažení

Soubory s 4ks puzzle ke stažení

Potisky na puzzle ke stažení

Zkušenosti s ozo puzzlemi při práci se školáky

Puzzle jsem samozřejmě použil i pro práci se školáky. Ve stavu v jakém jsou puzzle dodávány je pro práci se školáky považuji víceméně za polotovar. Zcela jistě by bylo zapotřebí navázat s odpovídající metodikou (návod, který je dodávaný v tomto směru nijak nevyužijete). Tudíž pokud puzzle ničím nedoplníte a nezačleníte je nějakým způsobem do vykládané látky, tak se dětem rychle okoukají (těm starším mnohem dříve, než mladším). Následující odstavečky nejsou v tomto směru nijak vyčerpávající, spíše je pokládejte za jakousi inspiraci.

Týmový challange

Týmový challange v plném proudu

Aktivitou, která vyplynula tak nějak sama od sebe (pouze jsme jí dali nějaká pravidla) jsme nazvali týmovým challangem. Vyzýval vždy jeden tým druhý (tak se mohlo zapojit co nejvíc účastníků). Ve vybavení máme dvě sady puzzle, tudíž byl vždy jeden tým u jednoho stolu (tak zůstaly obě sady oddělené) a vytvářel ozomapu z puzzle dílků, kterou měl druhý tým řešit. V momentě, kdy byly obě mapy sestaveny se týmy u stolů střídaly a začínala druhá fáze hry – řešení map. Kluci byli tak nabuzení, že po vyřešení mapy (pokud šla řešit) zpravidla na stole „nepřítele“ rozbourali stávající mapu a začali okamžitě vytvářet mapu novou. Postupem aktivity jsme vytvořili jistá pravidla, která bylo nutné respektovat.

1, Mapa musí být řešitelná – ze začátku si kluci navzájem vytvářeli mapy, které nebyly řešitelné, jen aby soupeře porazili. To s puzzlemi není nic těžkého a také to není nic zábavného. Usnesli jsme se tudíž, že mapa nutně musí být řešitelná a tým zadavatelů to případně musí dokázat tím, že předvede řešení mapy. Pokud to nedokáže, dostává tým zadavatelů „vlastňák“.

2, Pro tvorbu mapy můžou být použity pouze puzzle z jedné sady – nijak se mi nechtělo po schůzce třídit zpátky dílky do krabic :-), tudíž jsem byl takto přísný. Navíc jsme tímto způsobem zajistili rovné podmínky pro oba týmy.

3, Na mapě musí být zřetelně startovací a cílová pozice – to se dalo celkem snadno zajistit použitím příslušných dílků. Cílem jsme stanovili dílek „game over“, protože se na něm ozobot zastavil. Dílek „U turn“, na kterém se ozobot pouze otočil a jel dál, byl uznán pouze jako „fejkový cíl, na který jezdí jen lamy“, abych použil formulaci soutěžících.

4, Vyhodnocení mapy provede jen ozobot – toto pravidlo jsem ani nějak nemusel prosazovat, protože kluky bavilo sledovat jak ozobot projíždí řešenou mapou. Pouze jsem připojil dodatek, že robůtek musí projet mapou třikrát po sobě stejnou trasou, aby byla mapa uznána za vyřešenou. Některé mapy totiž ozobot projel pouze náhodně bez pomoci kódů (cílem celé hry je, aby se kluci naučili cílevědomě používat kódy k řešení mapy, nikoliv aby jí vyřešili náhodně).

5, Vyměňovat je možné pouze rovné dílky bez kódů – řešení mapy spočívá v dodání kódů na místa kde je možné je dodat. Změna křižovatek a již vložených matoucích, nebo blokačních kódů znehodnocuje celou mapu a řešení pak postrádá smysl.

Herní finty

Challangová ozomapa

Kluci se poměrně dost rychle naučili provést bezpečně ozobota odbočkami k cíli. Bylo tedy zapotřebí poněkud zkomplikovat hru, aby řešení nebylo tak snadné. Poměrně brzy si kluci osvojili techniku matoucích, nebo blokačních kódů. Blokačním kódem je myšleno úmyslné umístění funkčního kódu do mapy, kde je zpravidla umístěn tak, aby soupeře nutil jít nevýhodnou komplikovanou trasou. Matoucím kódem je zase obdobně umístěný kód, který je do mapy zařazen proto, aby zvýšil počet variant cest, kterými se po křižovatce může ozobot dát. S matoucími kódy je dobré šetřit a nedávat jich zbytečně moc, protože dokáží jednak výrazně zkomplikovat řešení (kluci museli držet v hlavě několik variant cest) a za druhé se snadno stane, že je pak mapa neřešitelná.

Prvek náhody je možné na mapě vytvořit i umístěním začátku přímo k hlavní trase. Vzhledem k náhodnosti rozhodování ozobota na cestě, kde není navigován kódem, je pak nutné počítat s oběma variantami pohybu ozobota a přizpůsobit tomu umístění dalších kódů. Obě varianty jsou na grafice označeny šipkou.

Řešení trasy

Vojta poprvé vidí úkol, který má vyřešit

„Řešení trasy“ je skupina úkolů, kde dostanou děti zadání kdy mají vyřešit „zásobovací“ úkol – dopravit zásoby z domečku do továrny podle nějakého grafikonu (tras může být více, ozobotů na mapě také, nesmí se pochopitelně srazit). Vyměňovat se mohou pouze rovné puzzle bez ozokódů.

Jak je z obrázků patrno, k tomuto typu úkolů jsem začal vytvářet doplňky tištěné na 3d tiskárně. Domečky se vyvíjely (a v hlavě mi straší další nápady). V rámci činnosti kroužku dokonce starší kluci vytvářeli další typy stavbiček v tinkecadu sami. Vybavení na snímku je z prvních dní projektu, v té době plnilo hlavně dekorativní funkci. Problémem byla zvolená barva – ozoboti typu EVO totiž domečky viděli a odmítali do nich vjíždět. Ze začátku jsme to řešili zaslepením čidel pomocí izolepy, později jsme přišli na to, že co nemají ozoboti vidět musí být v černé barvě, pak vše funguje.

Soubory ke stažení

tisk domečku bez podstavce / puzzle

3d tisk je ve formě stavebnice, jednotlivé díly je možné buď na sucho sestavit, nebo slepit vteřinovým lepidlem.

Soubor s tiskem ozo domečku ke stažení

tisk domečku s podstavcem / puzzlem

3d tisk je ve formě stavebnice, jednotlivé díly je možné buď na sucho sestavit, nebo slepit vteřinovým lepidlem. Před kompletací podstavce na něj nalepte papír s polepem.

Soubor s tiskem ozo domečku ke stažení

Soubor s potiskem puzzle v domečku ke stažení

tisk továrny bez podstavce / puzzle

Jednotlivé díly továrny je k sobě nutno slepit sekundovým lepidlem. Nad vjezdy do tovární haly vlepte čísla, nebo jiné symboly.

Soubor s tiskem ozo továrny ke stažení

Soubor s potiskem nápisů na továrnu ke stažení

tisk továrny s podstavcem / puzzlem

Jednotlivé síly se k sobě lepí sekundovým lepidlem. Před přilepením podstavce na něj přilepte zvolený polep. Nad vjezdy do tovární haly vlepte čísla, nebo jiné symboly.

Soubor s tiskem ozo továrny ke stažení

Soubor s tiskem ozo továrny ke stažení

Soubor s tiskem ozo továrny ke stažení

Soubor s potiskem puzzle v továrně ke stažení

Soubor s potiskem nápisů na továrnu ke stažení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.