téma 16

Flašinet

Reprodukce melodie s arduinem.
Jak zadat hudbu z notové osnovy do arduina.
Projekt Flašinet