scratch5 logo

Pohyb – Motion

Skupina bloků ve složce Pohyb
Směr -poloha – souřadnice
Druhy pohybů
A nakonec něco navíc