scratch10 logo

Vnímání

Vnímání – dotýkání se barev
Vnímání – práce se stavy myši
Vnímání – práce s časem
Vnímání – přemísťování postav